گزارش ذخیره

رفع خطاهای رایج برای با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کردن | افعال وجهی: او می تواند 'do' یا 'does'؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 قانون "سوم شخص مفرد".
02:16 قوانین "فعل وجهی"
04:14 خلاصه
05:04 تمرینات

فرستادن