گزارش ذخیره

انگلیسی بخوانید: 3000 جمله انگلیسی برای استفاده روزانه در مکالمات!


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٨ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:24 جملات روزمره
40:09 مشاوره دادن به موقعیت های روزمره
21:46 جملات کوتاه
48:37 احکام تجاری
19:06 جملات مهارتی
46:26 جملات استفاده روزانه
05:42 جملات استفاده روزانه
25:00 صحبت کردن در مورد خانه شما
49:45 جملات اساسی
01:58 سوالات کوتاه
13:49 جملات آموزش مکالمه
38:57 تسلط خود را افزایش دهید
59:08 جملات سه کلمه ای قدرتمند
11:13 جملات چت
25:11 جملات صحبت کردن در مورد خودتان
47:17 جملات اجتماعی
03:54 جملات در سوپرمارکت
21:24 جملات قدرتمند
31:28 پزشکان
51:17 جملات کوتاه
02:46 شروع جملات
11:40 جملات کوتاه مفید
38:18 مسیرها، زمان و جملات سفر
48:59 جملات نصیحتی
57:40 جملات رایج استفاده روزانه
23:35 جملات زمان گذشته
49:56 احساسات، شادی و عشق
00:23 جملات منفی
13:49 جملات کوتاه قدرتمند
23:19 جملات زمان آینده
34:49 جملات رانندگی

فرستادن