گزارش ذخیره

حروف بی صدا | تلفظ و واژگان انگلیسی | قسمت 1


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/١٠ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 چرا این مهم است
01:06 حرف "a"
01:48 حرف "b"
03:20 حرف "c"
04:05 حرف 'd'
05:33 حرف "e"
08:03 حرف "g"
08:42 حرف 'h'
10:06 حرف "i"
10:16 حرف "k"
10:49 حرف "l"

فرستادن