گزارش ذخیره

5 گام برای تبدیل شدن به یک سخنران با اعتماد به نفس انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٠٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 هدیه رایگان
01:53 مرحله 1 ذهن خود را باز کنید
04:29 مرحله 2 استراحت کنید
09:14 مرحله 3 اطلاعات جالب را مطالعه کنید
11:19 مرحله 4 از امروز شروع به صحبت کنید
17:26 مرحله 5 هر روز انگلیسی یاد بگیرید

فرستادن