گزارش ذخیره

کتاب ها چگونه ساخته می شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 کتاب ها چگونه ساخته می شوند
04:14 فرآیند کتابسازی

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
سال گذشته