گزارش ذخیره

سیاهچاله چیست؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 سیاهچاله چیست
03:17 سریعترین چیز در کیهان
04:38 سیاهچاله ها در زندگی واقعی
05:18 سیاهچاله ها در فضای بیرونی
06:03 اولین تصویر سیاهچاله
06:39 نتیجه

فرستادن