گزارش ذخیره

چه زمانی باید از "Would" به جای "Did" استفاده کنید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 پنی برای افکار شما
02:26 سوال آدامز
05:55 تفاوت در استفاده

فرستادن