گزارش ذخیره

تفاوت انگلیسی در مقابل آمریکایی و کانادایی! (قسمت 2)


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:13 صداهای O
03:09 صداهای ER
06:26 من چیزهای زیادی در مورد آن می دانم
08:38 Again و against
09:39 Adult و adult
11:37 Process
12:37 Project

فرستادن