گزارش ذخیره

آیا پرنده ای را بزرگ می کنید که فرزندان شما را به قتل رساند؟ - استیو روتشتاین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن