گزارش ذخیره

آیا می توانید حدس بزنید این نقاشی ها چه مشکلی دارند؟ - نوح چارنی - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن