گزارش ذخیره

ریدینگ تافل - چگونه به هر سوال در 54 دقیقه پاسخ دهیم


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 ساختار ریدینگ تافل
02:23 فرآیند ریدینگ تافل
04:58 ساعت را تماشا کن
06:41 سوالات را نادیده نگیرید

فرستادن