گزارش ذخیره

انگلیسی برای مهمانی های شام | با شرک 2 رفتارهای مودبانه را بیاموزید!


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 شرک 2 قسمت 1
03:56 ببخشید
07:00 مسلط با دوستان
10:27 بعدی را تماشا کنید
10:41 واژگان

فرستادن