گزارش ذخیره

چگونه سریع صحبت کنیم و زبان مادری را درک کنیم (بخش نهم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 تلفظ "to"
03:32 لب هایت را گرد نکن
06:41 Been در مقابل bin
07:26 سلام سلام سلام
07:59 افت صداها

فرستادن