گزارش ذخیره

چگونه مسئله پل کونیگزبرگ ریاضیات را تغییر داد - دن ون در ویرن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/١١ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن