گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی بخوانید و گوش دهید | ماشین پرنده | سطح 9 مبتدی | آکسفورد


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٥ (٩ ماه قبل)

00:00 داستان
11:00 سوالات مفهومی

فرستادن