گزارش ذخیره

آیا از صحبت انگلیسی با بومیان می ترسید؟ | انگلیسی را با ناتاشا برودی بیاموزید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 تسطیح زمین بازی
03:21 گذاشتن کسی روی پایه
11:03 آموزش زبان انگلیسی با بومیان

فرستادن