گزارش ذخیره

روش های مختلف برای گفتن "دوستت دارم!" به انگلیسی


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠١ (١ سال قبل)

I Love You
فرستادن