گزارش ذخیره

صحبت کردن با تلفن در زبان انگلیسی - درس واژگان تلفنی انگلیسی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٧ (٥ سال قبل)

فرستادن