گزارش ذخیره

یک روز از زندگی یک مهاجر در کالیفرنیا


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٠٢ (٦ سال قبل)

فرستادن