گزارش ذخیره

چه چیزی در یخ قطب شمال پنهان شده است؟ - برندان راجرز و جسیکا هاوارد


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٥ (٣ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن