گزارش ذخیره

فیبی و درختان کریسمس | یادگیری زبان انگلیسی با سریال فرندز


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:53 درختان کریسمس
01:25 گفتار متصل
13:02 خرید درخت کریسمس
14:26 صنوبر داگلاس
17:10 خیلی احساسی

فرستادن