گزارش ذخیره

واژگان خود را بهبود ببخشید: از گفتن VERY خودداری کنید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٠١ (٥ سال قبل)

فرستادن