گزارش ذخیره

حروف اضافه انگلیسی: IN | INTO | IN TO | ON | ONTO | ON TO - به علاوه تست!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٠ (١ سال قبل)

فرستادن