گزارش ذخیره

لک لک نیزه دار که علم را متحول کرد - لوسی کوک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٧ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
02:44 مهاجرت
03:58 شمردن لک لک ها

فرستادن