گزارش ذخیره

100 کلمه رایج انگلیسی با جملات مثال


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 100 کلمه رایج در زبان انگلیسی
01:14 افعال
07:03 اسم ها
12:02 صفت ها

فرستادن