گزارش ذخیره

از گفتن "I DON'T KNOW" دست بردارید! انگلیسی را مانند یک بومی صحبت کنید (9 گزینه)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 چرا باید استفاده از "I DON'T KNOW" را متوقف کنید
00:54 یک جایگزین حرفه ای
01:41 عبارتی که به ادامه گفتگو کمک می کند
02:38 یک جایگزین پیشرفته
03:01 یک سوال
03:20 یک جایگزین بسیار غیر رسمی
03:43 سوال را با این عبارت تغییر دهید
04:35 یک جایگزین زیبا که دو طرف را متحد می کند
05:05 پاسخی به سوالات آزاردهنده
05:55 زمانی که مطمئن نیستید که اطلاعاتتان 100% درست است، پاسخ دهید

فرستادن