گزارش ذخیره

نکات مصاحبه انگلیسی 1 | مصاحبه شغلی در آمادگی انگلیسی


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٢ (٣ سال قبل)

00:10 مقدمه
01:13 پاسخ های خود را برنامه ریزی کنید
02:31 آینده گذشته حال
04:45 نقاط ضعف شما چیستند

فرستادن