گزارش ذخیره

تشریح روندها در انگلیسی تجاری - توصیف آمار، روند فروش و بازار


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 تشریح روندها
05:41 توصیف درصدها و نسبت ها
08:46 نحوه توصیف نرخ تغییر
11:54 صحبت در مورد دوره های فروش قوی/ ضعیف

فرستادن