گزارش ذخیره

تسلط بر همه زمان‌ها در 30 دقیقه: نمودار زمان‌های فعل با قوانین و مثال‌های مفید - زبان انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٠٢ (٤ سال قبل)

07:28 استمراری
10:39 ماضی نقلی
14:07 زمان استمراری
20:27 گذشته استمراری
24:42 گذشته کامل
28:28 Since
31:30 Future
35:02 Tomorrow

فرستادن