گزارش ذخیره

How do…? Shall we…? Are you…? Why don’t…? - صد سوال رایج انگلیسی برای استفاده روزانه


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٢ (٨ ماه قبل)

فرستادن