گزارش ذخیره

چگونه دانشمندان در مورد حیوانات وحشی یاد می گیرند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 آشنایی با حیوانات وحشی
07:40 نتیجه

فرستادن