گزارش ذخیره

10 فعل عبارتی برای مکالمات روزانه


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٩ (٥ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:24 خوش آمدی
01:28 گفتگو
02:20 اصطلاحات

فرستادن