گزارش ذخیره

نحوه مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٥ (٤ سال قبل)

02:58 در مورد خودتان به من بگویید
04:14 چگونه در مورد موقعیت شنیدید؟
04:31 چه چیزی شما را به شرکت ما جذب کرد
05:08 درباره شرکتی که برای آن درخواست می دهید تحقیق کنید و علاقه خود را به این موقعیت نشان دهید
06:09 نقاط قوت شما چیست
06:25 از کلمات کلی پرهیز کنید، جزئیات و نمونه هایی از دستاوردهای حرفه ای خود را بیان کنید
07:07 نقاط ضعف خود را چه می دانید
07:17 نگویید که هیچ نقطه ضعف حرفه ای ندارید
08:45 به مصاحبه کننده خود نشان دهید که برای چالش ها آماده هستید
09:01 خودتان را در 1، 5، 10 سال چگونه می بینید؟
10:28 چرا شغل قبلی خود را ترک کردید؟
11:05 آیا هیچ سوالی دارید
11:13 سوالات خود را در مورد شغل بپرسید! از این فرصت استفاده کن!

فرستادن