گزارش ذخیره

سوپر چسب چگونه اختراع شد | - جسیکا اورک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١١/١٨ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:26 سیانواکریلات ها
00:48 چسب فوق العاده

فرستادن