گزارش ذخیره

نام دختران! 100 نام محبوب ترین دختر بچه در زبان انگلیسی | نحوه تلفظ نام های دخترانه


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٤ (٥ سال قبل)

00:33 Linda
00:56 Helen
01:12 Cynthia Dora
02:43 Emily
03:13 Crystal Sara
03:44 Melissa Marsha
04:16 Isabel
04:39 Beverly
05:16 Tracey Christina Stephanie
06:17 Gabriela Juliana
06:37 Valentina Gloria
06:58 Phoebe Danna

فرستادن