گزارش ذخیره

معرفی کردن خود | چگونه خود را به زبان انگلیسی معرفی کنیم | درباره خودت بگو


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/٢٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:48 با درود
07:38 گزینه های دیگر

فرستادن