گزارش ذخیره

دانش خود را از کلمات آمریکایی و انگلیسی تست کنید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٠ (٣ سال قبل)

01:00 چیپس
03:36 دوستان
04:46 سبزیجات
06:34 شیرینی
09:26 تن پوش
11:37 سویشرت
13:08 کفش
14:35 لباس تنگ
18:47 پوشک
20:00 پستاندار
21:28 تخت

فرستادن