گزارش ذخیره

تنها ابزاری که برای تمرین انگلیسی خود به آن نیاز دارید - و رایگان است


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 ابزار رایگان برای بهبود زبان انگلیسی شما
00:46 ذکر این نکته مهم است
01:23 تصحیح اشتباهات
02:09 توصیه های فیلم و کتاب
03:39 یادگیری واژگان
04:06 بینش فرهنگی
06:17 ایجاد طرح مطالعه
07:22 ایجاد آزمون ها و آزمون ها
08:43 کمک به صدای طبیعی تر

فرستادن