گزارش ذخیره

من هیچ پیشرفتی در زبان انگلیسی نمی بینم | تراز میانی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 تراز میانی چیست
02:08 یادگیری فعال را امتحان کنید
04:45 بهترین مکان برای شرکت در کلاس های فردی
06:24 از محتوای معتبر استفاده کنید
07:58 سفر یادگیری زبان انگلیسی خود را مستند کنید
09:07 روی مهارت های ضعیف تر خود تمرکز کنید
10:43 روش های جدید را امتحان کنید
12:02 اهداف خود را دوباره تعریف کنید

فرستادن