گزارش ذخیره

تهیه، پخت و سرو غذا به زبان انگلیسی - درس واژگان تصویری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٠١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 آماده سازی
04:02 آشپزی
08:05 در حال خدمت کردن

فرستادن