گزارش ذخیره

امواج چیست؟ | علم در ساحل! | دانستنی های کودکان


کانال علم برای کودکان کانال علم برای کودکان
٨٨٧,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٩ (١ سال قبل)

فرستادن