گزارش ذخیره

"بدترین" راهبه تاریخ - ترزا آ. یوگار


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٣٠ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن