گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی خود را بهبود بخشید (اصطلاحات غذایی!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:13 نه واقعا
02:43 گریه نکن
04:58 یک تکه کیک

فرستادن