گزارش ذخیره

چگونه یک تصویر را به زبان انگلیسی توصیف کنیم - درس گفتاری انگلیسی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/٢٤ (٥ سال قبل)

فرستادن