گزارش ذخیره

باراک اوباما برای کودکان | با زندگی و مشارکت های چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آشنا شوید.


کانال درخشان بیاموزید کانال درخشان بیاموزید
١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٣ (١ ماه قبل)

فرستادن

آب و هوا برای کودکان
آب و هوا برای کودکان
١٠ روز قبل
قوانین برای کودکان
قوانین برای کودکان
١٠ روز قبل
آهنرباها برای کودکان
آهنرباها برای کودکان
١٠ روز قبل
قرن بیستم برای کودکان
قرن بیستم برای کودکان
١٠ روز قبل