گزارش ذخیره

توصیف تصاویر (رویدادها) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٢ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 رویدادها را توصیف کنید
06:24 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن