گزارش ذخیره

گرامر در مکالمات - 10 مکالمه بسیار کوتاه (سری شماره 56) | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٤ (٤ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 ده مکالمه بسیار کوتاه (مکالمات دستور زبان)
06:26 نقش بازی (تمرین با مارک کولک)

فرستادن