گزارش ذخیره

اسرار شگفت انگیز پرواز مرغ مگس خوار - کریستینا جی. هورم و الخاندرو ریکو-گوارا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٩ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن