گزارش ذخیره

بخش هایی از گفتار به زبان انگلیسی با مثال های مفید | درس گرامر انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢٣ (٥ سال قبل)

فرستادن