گزارش ذخیره

20 اشتباه رایج در صحبت کردن | آیا شما این ها را درست می کنید؟


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:44 Nice to meet you
01:15 Thanks you
02:10 I like a lot
02:54 Very well
03:53 One of my
04:47 Monitor
05:52 Recommend
06:43 Home
07:30 Most
08:23 Age
08:50 Fun
09:27 Congratulations
10:07 I feel bad
10:50 Your lesson was too helpful
11:31 I searched for it in internet
11:49 I called to my doctor
11:59 We are almost done
13:08 I did a mistake

فرستادن